Kan ik PhysiApp gebruiken zonder internetverbinding?

U kunt PhysiApp voor iOS of Android ook gebruiken zonder internetverbinding, maar u dient altijd een actieve internetverbinding te hebben om het oefenprogramma op te halen van onze servers.

Zodra u inlogt zal u worden gevraagd of u de video's wilt downloaden op uw toestel. U kunt eventueel ook na het activeren van uw programma uw video's downloaden via 'Voorkeuren' > 'Video's op toestel':

Na downloaden kunt u PhysiApp ook offline gebruiken. Bij contact met internet zullen uw resultaten worden doorgestuurd naar uw zorgverlener.

Wilt u de wijzigingen die uw zorgverlener heeft aangebracht ook bijwerken in uw programma, dan dient u uiteraard wel weer contact te maken met het internet.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Nog verdere hulp nodig? Bericht sturen Bericht sturen