Berichten uitwisselen met uw zorgverlener

PhysiApp's berichtenfunctie stelt u in staat om rechtstreeks te communiceren met uw zorgverlener, tenzij uw zorgverlener of praktijk deze optie heeft uitgeschakeld.

Een bericht van uw zorgverlener ontvangen

Wanneer u een bericht van uw zorgverlener ontvangt, verschijnt er een groene stip op de knop "Berichten" onderaan het scherm.

Klik op deze knop om het bericht te openen. U kunt dan het bericht van uw zorgverlener lezen en er ook direct op reageren.

Een bericht naar uw zorgverlener sturen

Klik op de knop "Berichten" in het midden van het menu onderaan uw scherm om de berichtenfunctie te openen en een bericht naar uw zorgverlener te sturen.

Ik zie de knop "Berichten" niet. Wat nu?

 

Als u de knop "Berichten" niet ziet, heeft uw zorgverlener of praktijk deze functie uitgeschakeld.

  • In dat geval kunt u geen berichten via PhysiApp naar uw zorgverlener sturen.
  • U kunt echter wel reageren wanneer uw zorgverlener u een bericht stuurt.
  • Als uw zorgverlener het bijhouden van therapietrouw heeft ingeschakeld bij het toewijzen van uw trainingsprogramma, heeft u de mogelijkheid om feedback te geven wanneer u een oefening als "voltooid" markeert. Lees hier meer.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Nog verdere hulp nodig? Bericht sturen Bericht sturen