Systeemvereisten voor het gebruik van PhysiApp®

PhysiApp® downloadt uw oefenprogramma van het internet.

Dit betekent dat u op de volgende manieren toegang kunt krijgen tot uw programma:

  • een computer met internetverbinding en een webbrowser;
  • een Apple-toestel met iOS 11 of nieuwer
  • een Android-toestel

Voor iOS en Android kunt u naar uw App Store of Play Store gaan om de gratis app te downloaden.

iOS

Ga naar uw App Store.

Zoek "PhysiApp" (Belangrijk! Zoek niet de "Physitrack" app - deze is bestemd voor zorgverleners)

Tik op het downloadpictogram aan de rechterkant.

Open uw app en selecteer "Ga naar programma" (onderaan het scherm).

Voer uw toegangscode in die u van uw zorgverlener heeft gekregen om uw programma op te halen.

Android

Ga naar uw Play Store.

Zoek "PhysiApp". (Belangrijk! Zoek niet de "Physitrack" app - deze is bestemd voor zorgverleners)


Tik op het pictogram "Installeren".

Open uw app en voer uw toegangscode in die u van uw zorgverlener heeft gekregen om uw programma op te halen, en tik op "Aanmelden".

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Nog verdere hulp nodig? Bericht sturen Bericht sturen