Ik heb geen toegangscode

Klik op “Ik heb geen toegangscode”.

Kies één van de opties.

Als u nog niet eerder een e-mail of SMS met uw toegangscode heeft ontvangen, vraagt u uw zorgverlener dan om een code.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Nog verdere hulp nodig? Bericht sturen Bericht sturen