Kan ik mijn oefenprogramma pauzeren?

U kunt uw programma niet zelf pauzeren. 

Daarentegen kunt u uw zorgverlener wel vragen om uw programma te beëindigen en op een later moment opnieuw te starten.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Nog verdere hulp nodig? Bericht sturen Bericht sturen