Oefeningen markeren als "Voltooid"

Een oefening wordt aangegeven als “Voltooid” als u alle sets, herhalingen en andere aangegeven parameters (bijvoorbeeld gewicht) van deze oefening heeft voltooid.

Geef aan uw zorgverlener aan als u problemen heeft met het voltooien van uw oefeningen. Zo kan uw zorgverlener uw programma aanpassen.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Nog verdere hulp nodig? Bericht sturen Bericht sturen