Kan ik de therapietrouw voor vorige dagen rapporteren?

Nee: Oefeningen kunnen alleen voltooid worden op de dag dat deze gepland zijn.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Nog verdere hulp nodig? Bericht sturen Bericht sturen