Je PhysiApp Telehealth gesprek

Als u ingelogd bent op PhysiApp (of als u PhysiApp heeft geopend op uw iOS- of Android-toestel), kan uw zorgverlener u bellen via een beveiligde videoverbinding.

In de onderstaande handleiding leest u hier meer over: 

Instructies videobellen (pdf)

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Nog verdere hulp nodig? Bericht sturen Bericht sturen