Over herhalingen, sets en andere parameters

Bij het voltooien van een oefening op Physitrack, kan het zijn dat uw zorgverlener het bijhouden heeft ingeschakeld van hoeveel u van een oefening hebt voltooid.

Verschillende oefeningen vereisen verschillende technieken, bijvoorbeeld een cardio-oefening kan een kwestie zijn van het voltooien van de oefening voor een bepaalde duur en met een bepaalde intensiteit.

Als u twijfelt, vraag uw zorgverlener dan altijd om opheldering.

In het algemeen:

  • Herh: herhalingen. De hoeveelheid dat een oefening moet worden herhaald.
  • Sets: de hoeveelheid dat de hele oefening, met al haar herhalingen, moet worden herhaald.
  • Vasthouden: het aantal seconden (of minuten) die u nodig hebt om een bepaalde positie vast te houden.
  • HR Max: de maximale hartslag.
  • Duur: de lengte in minuten die u nodig heeft om deze oefening te doen; deze wordt meestal gebruikt voor cardio-oefeningen zoals hardlopen of zwemmen.

U kunt uw uitkomsten veranderen door met uw vinger op de parameter te drukken en langzaam naar boven of beneden te vegen.

Druk op de “Vasthouden” knop en een timer met de aangegeven seconden/minuten wordt zichtbaar onderin uw scherm. Als u deze nogmaals indrukt, zal deze de timer aflopen naar 0.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Nog verdere hulp nodig? Bericht sturen Bericht sturen