Hoe vul ik een vragenlijst in?

Als u zich aanmeldt bij uw PhysiApp-account en u hebt een vragenlijst toegewezen gekregen, verschijnt deze automatisch op uw scherm.
Zorg ervoor dat u de instructies zorgvuldig en volledig doorleest voordat u de vragen beantwoordt.
Om een vraag te beantwoorden, klikt u (web) of tikt u (iOS/Android) op uw antwoord.
Uw antwoorden worden automatisch teruggekoppeld naar uw zorgverlener.
Opmerking: Uw antwoord wordt ingediend zodra u het selecteert. U kunt niet teruggaan om een antwoord te wijzigen, dus zorg ervoor dat u zorgvuldig leest voordat u uw optie kiest.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Nog verdere hulp nodig? Bericht sturen Bericht sturen